Zaštita prava prodavca

Pravna sigurnost
Sadržaji objavljeni na internet stranicama ultra.s-group.rs vlasništvo su preduzeća S-GROUP d.o.o. i dobavljača i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, a u tom slučaju moraju se zadržati sva navedena upozorenja o autorskim pravima te se dakle ne smeju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način širiti. Preduzeće S-GROUP d.o.o. nastojaće da sadržaj na internetu bude tačan i ažuran i nije odgovorna za privremeno nefunkcionisanje stranice, eventualnu netačnost informacija, kao ni za moguću štetu nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Ni preduzeće S-GROUP d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sarađivala u nastanku i izradi ovih internet stranica zato ne odgovara ni za kakvu štetu koja proizlazi iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na tim internet stranicama ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Preduzeće S-GROUP d.o.o. zadržava pravo na promenu sadržaja.

Isključenje od odgovornosti
Prodavac će uložiti maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane. Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da prodavac ne uspe da pravovremeno ispravi podatke na internet stranicama. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o izmenama i omogućiti mu da otkaže poružbinu ili zameni naručeni artikal. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.

Pravna zaštita
Za preostale uslove koji nisu navedeni u opštim uslovima poslovanja važe odredbe relevantnog zakonodavstva na snazi.

ultra