ultra u bih

ULTRA u BIH

Sa razvojem poslovanja na teritoriji Republike Srbije, došlo je do potrebe širenja prodaje i na tržište zemalja iz regiona. Kompanija S-GROUP je uspostavljala kontakte i istraživala tržište pre svega u zemljama regiona u cilju upoznavanja potreba kupaca sa tih prostora.

Tržište na kom smo najbrže ostvarili kontakte sa kupcima je tržište na teritoriji Bosne i Hercegovine, a učestali zahtevi kupaca su doveli do osnivanja firme, koja će kvalitetnije i efikasnije ispunjavati zahteve lokalnog tržišta za industrijskim proizovdima. Rezultat toga je osnivanje društva S-GROUP doo Ugljevik u maju 2018. godine. Kompanija na teritoriji Bosne i Hercegovine doprinela je bržoj isporuci, znatno nižim troškovima distribucije, zadovoljavanju potreba kupaca i prevazilaženju njihovih očekivanja, a otvorila je i mogućnost za dalje širenje poslovanja.

Osnovni cilj društva u BiH je veleprodaja proizvoda kompanije S-GROUP Gornji Milanovac na tržištu Bosne i Hercegovine. Početna zamisao je bila da se ojačaju kontakti sa postojećim kupcima industrijskih proizvoda, a odmah potom i ulazak na tržište sitnih građevinskih materijala. Prvih godinu dana poslovanja, kompanija je uspela da razvije prodaju masterbača, razređivača i štamparskih boja, a od sada društvo u Ugljeviku će  distribuirati i proizvode robne marke ULTRA. Kupci građevinskog materijala će imati priliku da se upoznaju sa našim trgovačkim brendom i isti nude i svojim kupcima, direktnim potrošačima.

 

ULTRA ZA BOLJE SUTRA!

Podelite ovaj članak